quinta-feira, 18 de julho de 2013

Litani Orang Kudus

R. Kristus, kasihanilah kami.  Tuhan, kasihanilah kami. 
V. Kristus, dengarkanlah kami. 
R. Kristus, dengarkanlah kami (dengan penuh kemurahan) 
V. Allah Bapa di surga. 
R. Kasihanilah kami. 
V. Allah Putra, penebus dunia. 
R. Kasihanilah kami. 
V. Allah Roh Kudus. R. Kasihanilah kami. 
V. Allah Tritunggal kudus, Tuhan yang maha esa. 
R. Kasihanilah kami. 

V. Santa Maria, (Bunda Allah) R. Doakanlah kami. V. Bunda Kudus Allah. R. Doakanlah kami. V. Santa Perawan termulia. R. Doakanlah kami. V. Santo Mikael. R. Doakanlah kami. V. Santo Gabriel. R. Doakanlah kami. V. Santo Rafael. R. Doakanlah kami. V. Para Malaikat Allah. R. Doakanlah kami. V. Semua orang suci yang diberkati. R. Doakanlah kami. V. Santo Yohanes Pembaptis. R. Doakanlah kami. V. Santo Yusuf. R. Doakanlah kami. V. Para bapa bangsa dan para nabi. R. Doakanlah kami. V. Santo Petrus. R. Doakanlah kami. V. Santo Paulus. R. Doakanlah kami. V. Santo Andreas. R. Doakanlah kami. V. Santo Yakobus. R. Doakanlah kami. V. Santo Yohanes. R. Doakanlah kami. V. Santo Tomas. R. Doakanlah kami. V. Yakobus. R. Doakanlah kami. V. Santo Filipus. R. Doakanlah kami. V. Santo Bartolomeus. R. Doakanlah kami. V. Santo Matius. R. Doakanlah kami. V. Santo Simon. R. Doakanlah kami. V. Santo Yudas. R. Doakanlah kami. V. Santo Matias. R. Doakanlah kami. V. Santo Barnabas. R. Doakanlah kami. V. Santo Lukas. R. Doakanlah kami. V. Santo Markus. R. Doakanlah kami. V. Segenap Rasul kudus dan Penginjil R. Doakanlah kami. V. Semua murid Tuhan. R. Doakanlah kami. V. Semua orang yang tak bersalah. R. Doakanlah kami. V. Santo Stefanus. R. Doakanlah kami. V. Santo Laurensius. R. Doakanlah kami. V. Santo Vinsensius. R. Doakanlah kami. V. Santo Fabianus dan Santo Sebastianus. R. Doakanlah kami. V. Santo Yohanes dan Paulus. R. Doakanlah kami. V. Santo Kosmas dan Damianus. R. Doakanlah kami. V. Santo Gervasius dan Protasius. R. Doakanlah kami. V. Segenap para martir. R. Doakanlah kami. V. Santo Silvester. R. Doakanlah kami. V. Santo Gregorius. R. Doakanlah kami. V. Santo Ambrosius. R. Doakanlah kami. V. Santo Agustinus. R. Doakanlah kami. V. Hieronimus. R. Doakanlah kami. V. Santo Martinus. R. Doakanlah kami. V. Santo Nikolas. R. Doakanlah kami. V. Semua Uskup dan Bapa Pengakuan suci R. Doakanlah kami. V. Semua Doktor. R. Doakanlah kami. V. Santo Antonius. R. Doakanlah kami. V. Santo Benediktus. R. Doakanlah kami. V. Santo Bernardus. R. Doakanlah kami. V. Santo Dominikus. R. Doakanlah kami. V. Santo Fransiskus. R. Doakanlah kami. V. Semua Imam kudus dan orang Lewi. R. Doakanlah kami. V. Semua Biarawan dan Pertapa suci. R. Doakanlah kami. V. Santa Maria Magdalena. R. Doakanlah kami. V. Santa Agatha. R. Doakanlah kami. V. Santo Lusia. R. Doakanlah kami. V. Santa Agnes. R. Doakanlah kami. V. Santa Sesilia. R. Doakanlah kami. V. Santa Katarina. R. Doakanlah kami. V. Santa Anastasia. R. Doakanlah kami. V. Semua Perawan dan Janda suci. R. Doakanlah kami. V. Semua Allah Kudus, Adil, dan terpilih R. Semua orang kudus Allah. V. Ampunilah kami. R. Ampuni kami, ya Tuhan V. Ampunilah kami. R. Dengarkanlah kami, Ya Tuhan. V. Dari segala kejahatan R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari segala dosa. R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari bahaya. R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari kematian mendadak dan tak terduga. R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari perangkap setan. R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari kemarahan, kebencian, dan niat jahat. R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari semangat perzinaan. R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari petir dan badai. R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari bencana gempa bumi, (kebakaran, dan banjir). R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari wabah, kelaparan, dan perang. R. Bebaskanlah umatMu. V. Dari kematian kekal. R. Bebaskanlah umatMu. V. Karena misteri penjelmaan-Mu R. Bebaskanlah umatMu.